8

χρόνια

Security Services

136

tests

External Penetration Tests

96

tests

Internal Penetration Tests

1400

users

Εκπαιδευμένοι στο Security Awareness

13

certs

Τεχνικά Certifications

14

cases

Διερευνήσεις περιστατικών ασφάλειας που χάθηκαν περισσότερα των 20.000€

11

projects

ISO 27001 consulting projects

26

companies

GDPR compliant customers

0

assessment

Αρχικά Assessments χωρίς κανένα σημαντικό εύρημα

14

Security Certifications

232

Penetration Tests

12

ISO27001 Consulting Projects

103

IT Security Audits