8

χρόνια

Security Services

136

tests

External Penetration Tests

96

tests

Internal Penetration Tests

1400

users

Εκπαιδευμένοι στο Security Awareness

13

certs

Τεχνικά Certifications

14

cases

Διερευνήσεις περιστατικών ασφάλειας που χάθηκαν περισσότερα των 20.000€

11

projects

ISO 27001 consulting projects

26

companies

GDPR compliant customers

0

assessment

Αρχικά Assessments χωρίς κανένα σημαντικό εύρημα

15

Security Certifications

241

Penetration Tests

23

ISO27001 Consulting Projects

154

IT Security Audits