ISO27001 Consulting

Το ISO27001 Consulting είναι συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη ανάπτυξης, εφαρμογής και πιστοποίησης συστήματος διασφάλισης ασφάλειας πληροφοριών κατά ISO 27001:2013.

H τεκμηρίωση της εσωτερικής οργάνωσης και επιχειρησιακής λειτουργίας της εταιρεία σας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 υπό τη μορφή ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών (ΣΔΑΠ) και η επακόλουθη πιστοποίησή του από αρμόδιο φορέα θα συμβάλει στο να προστατευθεί η ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα, και διαθεσιμότητα των εταιρικών σας πληροφοριών.

Επιπρόσθετα η πιστοποίηση κατά ISO 27001 βοηθάει στην αποτελεσματική διαχείριση συμβάντων, στην συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις αλλά και στην βελτίωση της εταιρικής σας φήμης.

Τα βασικά στάδια υλοποίησης του έργου:

  • Αποτύπωση αναγκών και υπάρχουσας κατάστασης.

  • Ανάλυση κινδύνων και καταγραφή διαδικασιών αντίδρασης.

  • Σχεδιασμός Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών.

  • Εφαρμογή συστήματος ΣΔΑΠ.

  • Έλεγχος και προετοιμασία πιστοποίησης.

Plan-Do-Check-Act Cycle

Όπως και κάθε πρότυπο ISO, έτσι και το ΙSO 27001 ακολουθεί τον plan-do-check-act (PDCA) κύκλο.