Οι χρήστες στο επίκεντρο των επιθέσεων

Είναι τετριμμένο ότι ο βασικός στόχος των hackers είναι οι χρήστες και όχι απευθείας οι κεντρικές υποδομές των δικτύων. Το παράδοξο είναι ότι οι δύο βασικές απειλές: H υποκλοπή συνθηματικών και το ransomware, παρόλο που είναι σχετικά παλιές επιθέσεις και πλέον υπάρχει πληθώρα μηχανισμών προστασίας, εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές σε όλο το φάσμα των [...]