Σχετικά με εμάς

H  Digital SIMA, ιδρύθηκε το 1988 και είναι Διανομέας Λύσεων Προστιθέμενης αξίας στο τομέα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και λύσεων Cloud. Το 2013 συστάθηκε στην εταιρία ένα εξειδικευμένο τμήμα ασφάλειας με κύριο αντικείμενο τις υπηρεσίες ελέγχου και βελτίωσης της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, την SIMA Security.

Οι εξειδικευμένοι έλεγχοι παρέχονται από τους άρτια εκπαιδευμένους και έμπειρους μηχανικούς της εταιρίας. Όλη η ομάδα μηχανικών είναι πιστοποιημένοι από τους φορείς Offensive Security, International Information System Security Certification Consortium (ISC)², ISACA και EC-Council. Οι υπηρεσίες που παρέχει η SIMA Security αξιολογούν και ισχυροποιούν την ασφάλεια των δεδομένων της επιχείρησης 

μέσω βελτιώσεων στην παραμετροποίηση της μηχανογραφικής υποδομής αλλά και στη διαχείριση των πληροφοριών από το έμψυχο δυναμικό. Το σύνολο των υπηρεσιών ασφαλείας που παρέχονται έχει σαν στόχο την προστασία της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των εταιρικών πληροφοριών, καθώς και της παραγωγικότητας των εργαζομένων της επιχείρησης.

Πιστοποιήσεις

Στόχοι μας είναι
να προστατεύουμε...