Προφίλ Εταιρείας

Η SIMA Security, θυγατρική της Digital SIMA, ιδρύθηκε το 2013 με κύριο αντικείμενο την εξειδίκευση στις υπηρεσίες ελέγχου και βελτίωσης της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων.

Οι εξειδικευμένοι έλεγχοι που παρέχει η SIMA Security αξιολογούν και ισχυροποιούν την ασφάλεια των δεδομένων της επιχείρησης, μέσω βελτιώσεων στην παραμετροποίηση της μηχανογραφικής υποδομής αλλά και στη διαχείριση των πληροφοριών από το έμψυχο δυναμικό. Το σύνολο των υπηρεσιών ασφαλείας που παρέχονται έχει σαν στόχο την προστασία της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των εταιρικών πληροφοριών, καθώς και της παραγωγικότητας των εργαζομένων της επιχείρησης.