Οι υπηρεσίες μας είναι σχεδιασμένες για να προστατεύσουν τις κρίσιμες υποδομές σας και να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας.

Από την αξιολόγηση κινδύνου μέχρι την ανταπόκριση σε περίπτωση περιστατικού, παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών για να ισχυροποιήσουμε την άμυνά σας.

Πόσο ασφαλής είναι η εταιρεία σας;

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας αξιολογούν και ισχυροποιούν την ασφάλεια των εταιρικών δεδομένων, μέσω βελτιώσεων στην παραμετροποίηση της μηχανογραφικής υποδομής αλλά και στη διαχείριση των πληροφοριών από το έμψυχο δυναμικό.

Οι εξειδικευμένες μας υπηρεσίες εκτελούνται από έμπειρους μηχανικούς που είναι πιστοποιημένοι από τους φορείς Offensive Security, International Information System Security Certification Consortium (ISC)², ISACA και EC-Council.

Στόχος των υπηρεσιών ασφαλείας που παρέχονται είναι η προστασία της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των εταιρικών πληροφοριών.

Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Ασφάλειας (Security Management) παρέχουν στις εταιρείες έναν αξιόπιστο οδηγό δημιουργίας των κατάλληλων εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών.

Οι υπηρεσίες Αξιολόγησης Ασφάλειας (Security Assessment), ελέγχουν και εκτιμούν τις ευπάθειες και τις αδυναμίες στις υποδομές της εταιρείας, εντοπίζοντας τα τρωτά σημεία μέσα από την οπτική ενός κακόβουλου εισβολέα.

Οι Εκπαιδευτικές υπηρεσίες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης (Αwareness Training) αφορούν την εκπαίδευση του έμψυχου δυναμικού σε ζητήματα διαχείρισης των εταιρικών δεδομένων με ασφάλεια.

Η εταιρεία
σε νούμερα

Security
Certifications

ISO27001 Consulting
Projects

Penetration
Tests

IT Security
Audits

Η ανάλυση του WatchGuard Threat Lab δείχνει μία άνοδο των μη ανιχνεύσιμων κακόβουλων λογισμικών, ενισχύοντας …

Η SIMA Security υποστηρίζει φέτος ως χορηγός την Ελληνική Εθνική Ομάδα Cyber Security (Hellenic Team – European …